Wednesday, August 5, 2009

Tuhan Sentiasa Bersama mu
AlihKAn pAndaNganMu

LihaTlah Laut tErbEntaNg LuaS

AirnyA meMbiru pEnuh kEteNangAn

tEtaPi,

hAnyA Allah tAhu RahsiA di DaLam nYabEgitU juGa hidu kiTa saHabAt

diSeBalik riAng tAwa yAng tErukiR di biBir

hAnya Allah yANg Maha MeNgetAhui

RahsiA kehiDuPan mujiKa rAsa kEcewA

pAndAngLAh ke AraH sUngai

AliRannYa tEtaP dErAs biAr beribU baTu cuBa meNgHaLangjikA kaMu beRsedih

pAndaNglah ke LangiT

sujUdLAh ke bUmi

inGatLAh Allah sEntiasA bersamAmu~