Saturday, May 29, 2010

Inni uhibbuki fillah


Terima kasih kakak untuk kasih sayang itu.

Kerana bersama kasih sayang itu ada kekuatan.


Allah,
Kau hadiahkan kpdku
Mereka yang sentiasa mengingatiku pada-Mu
Terima kasih ya Allah
Alhamdulillah
Alhamdulillah
Alhamdulillah
Terlalu amat rindu pada mereka.
Semoga Kau tautkan hati kami bersama
sampai syurga..

“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali(agama) Allah,dan jangalah kamu bercerai-berai,dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu(masa jahiliyah) bermusuhan,lalu Allah mempersatukan hatimu,sehingga dengan kurnia-Nya kamu menjadi bersaudara,sedangkan (ketika itu) kamu berada di jurang neraka,lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana.Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.”(surah A`li-Imran,3:103)

love fillah,
AtiE