Tuesday, November 24, 2009

Apa kata hati

Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman - dalam Hadis Qudsi: "Barangsiapa yang
memusuhi kekasihKu, maka Aku memberitahukan padanya bahawa ia akan Kuperangi -
Kumusuhi. Tidaklah seseorang hambaKu itu mendekat padaKu dengan sesuatu yang amat
Kucintai lebih daripada apabila ia melakukan apa-apa yang telah Kuwajibkan padanya.
Tidaklah seseorang hambaKu itu mendekat padaKu dengan melakukan hal-hal yang sunnah,
sehingga akhirnya Aku mencintainya. Apabila Aku telah mencintainya, maka Akulah
telinganya yang ia pakai untuk mendengarkan, Akulah matanya yang ia pakai untuk melihat,
Akulah tangannya yang ia pakai untuk mengambil dan Aku pulalah kakinya yang ia pakai
untuk berjalan. Jikalau ia meminta sesuatu padaKu, pasti Kuberi dan jikalau ia mohon
perlindungan padaKu, pasti Kulindungi." (Riwayat Imam Bukhari)

Dari Abu Hurairah r.a. pula dari Nabi s.a.w., sabdanya:
"Jikalau Allah Ta'ala itu mencintai seseorang hamba, maka Dia memanggil Jibril untuk
memberitahukan bahawa Allah mencintai si Fulan, maka cintailah olehmu - hai Jibril - si
Fulan itu. Jibril lalu mencintainya, kemudian ia mengundang kepada seluruh penghuni langit
memberitahukan bahawa Allah mencintai si Fulan, maka cintailah olehmu semua - hai
penghuni-penghuni langit - si Fulan itu. Para penghuni langitpun lalu mencintainya. Setelah
itu diletakkanlah penerimaan baginya - yang dimaksudkan ialah kecintaan padanya - di
kalangan penghuni bumi."

Semoga kita sama-sama dapat mencari cintaNya. cinta yang tidak bersyarat tetapi masin berbalas.